Dhammaster.com

กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม

เมื่อพูดถึงคำว่า “กรรม” คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นเสนียดจัญไร

เมื่อพูดถึงคำว่า “กรรม” คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นเสนียดจัญไร เป็นของชั่วช้ามีแต่ให้โทษไม่มีอะไรให้คุณ คิดว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าใจว่าชั่วร้ายยังมีไม่น้อย เพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นก็มักจะโทษกรรม แต่เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟัง และได้พิจารณาหาเหตุผล มีความรู้สึกคำว่า “กรรม” นั้นเป็นคำกลางๆ เพราะหมายถึง กระทำหรือทำ ไม่ใช่เป็นคำชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจ

More...
มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ.

มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ.

รายการวิทยุ มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ. ดำเนินรายการโดย ดร. บรรจบ บรรณรุจิ

รายการวิทยุ มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ. ดำเนินรายการโดย ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ตัวอย่างบางตอน เช่น เมื่อชีวิตได้รู้จักสมาธิ, การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา และพรสวรรค์ vs พรแสวง, จริตนักการเมือง ที่ต้องล้างบาง

More...
ด้วยรักบันดาล..นิทานสีขาว

ด้วยรักบันดาล..นิทานสีขาว

จากเรื่องเล่าในเช้าวันใหม่ ร้อยเรียงเป็นนิทานสอนใจ ที่จะประทับคุณค่าความดีงามไว้ในหัวใจ

"จากเรื่องเล่าในเช้าวันใหม่ ร้อยเรียงเป็นนิทานสอนใจ ที่จะประทับคุณค่าความดีงามไว้ในหัวใจดวงใสๆอย่างอิ่มเอม" ด้วยรักบันดาล..นิทานสีขาว ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เสียงอ่านหนังสือโดย คุณสุพัตรา แซ่ลิ้ม

More...
กรรมและความสิ้นกรรม

กรรมและความสิ้นกรรม

บรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เสียงธรรม : อ.สุภีร์  ทุมทอง อาจารย์สอนพิเศษวิชาพระอภิธรรมปิฎก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโมษ  จ.นครปฐม

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

*****อัพเดทเสียงอ่านหนังสือของ 1.ท.เลียงพิบูลย์ กฎแห่งกรรม ล่าสุดครบชุดที่ 5 ถึงตอนที่ 261 2.ดังตฤณ วิสัชนา ชุดที่ 2 อีก 8 ตอน 3.อ.พร รัตนสุวรรณ แว่วเสียงสวรรค์ ชุดที่ 3-4 อีก 23 ตอน 4.ดร.บรรจบ รายการธรรมะวันอาทิตย์ 18 ตอน *****

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
นามเดิมคือพระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก วัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันท่านเป็นพระนักเขียนที่มีผลงานสม่ำเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทไปกับ โครงการสร้างศาสนทายาท
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
2544- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544- ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ พุทธธรรมนำสุข สถานีวิทยุ ร ด เชียงใหม่ AM 1152 KHz ทุกวัน เวลา 22-23 นาฬิกา
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๓๓, ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
สำหรับผู้ศึกษาและสนใจปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ว่าลมหายใจเข้านำไปสู่ “ความนึก” คือสิ่งที่เป็นอนาคต และลมหายใจออกนำไปสู่ “ความคิด” คือสิ่งที่เป็นอดีต ความนึกและความคิดคือความฟุ้งซ่าน เป็นขยะหรือตะกอนของจิต
พระพรหมบัณฑิต (ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่ ๑๔ ครองวัดตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรมจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
ภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า ๑๐๐ เล่ม เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

:: Audio Pack

Prev Next
พลังจิตกับภัยพิบัติ

พลังจิตกับภัยพิบัติ

14 Apr 2012 ภัยพิบัติโลก โดย ดร.อาจอง

เจาะกลางใจธรรม เวอร์ชั่นที่ 08 ตอนที่ 1

เจาะกลางใจธรรม เวอร์…

05 Oct 2011 เจาะกลางใจธรรม

เสวนาธรรม เตรียมกาย-เตือนใจ-รับภัยพิบัติ ตอนที่ 2

เสวนาธรรม เตรียมกาย-…

14 Apr 2012 ภัยพิบัติโลก โดย ดร.อาจอง

องค์ประกอบสำคัญเพื่อการรักษาบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ

องค์ประกอบสำคัญเพื่อ…

24 Jul 2011 มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ.

039 - 7 เดือนบรรลุธรรม - มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ 2

039 - 7 เดือนบรรลุธร…

01 Jul 2011 7 เดือนบรรลุธรรม

วิธีอยู่เหนือดวง

วิธีอยู่เหนือดวง

17 Mar 2011 วิธีอยู่เหนือดวง

04 สัมมาสติจากคิริมานนทสูตร

04 สัมมาสติจากคิริมา…

22 Apr 2011 คิริมานนทสูตร

สนทนาธรรมกับ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตอนที่ 2_หนทางสู่ธรรม

สนทนาธรรมกับ อ.เฉลิม…

24 Jul 2011 มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ.

สติภาวนา ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 012

สติภาวนา ปี พ.ศ. 253…

30 Jun 2011 สติภาวนา 2530

สติภาวนา ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 022

สติภาวนา ปี พ.ศ. 253…

30 Jun 2011 สติภาวนา 2530

สติภาวนา ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 011

สติภาวนา ปี พ.ศ. 253…

30 Jun 2011 สติภาวนา 2530

คุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณูปการของพระบาทสมเ…

24 Jul 2011 มองโลก มองธรรม 96.5 MHZ.

บนเส้นทางสีขาว 001 บทนำ และ สารบัญ

บนเส้นทางสีขาว 001 บ…

22 Jun 2011 บนเส้นทางสีขาว

สติภาวนา ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 016

สติภาวนา ปี พ.ศ. 253…

30 Jun 2011 สติภาวนา 2530

เจาะกลางใจธรรม เวอร์ชั่นที่ 12 ตอนที่ 1

เจาะกลางใจธรรม เวอร์…

25 Jan 2012 เจาะกลางใจธรรม

06 August

เหตุเกิดที่ไหน ดับที่นั่น

ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองโกสัมพี...ซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อ'อุเทน'ครองเมือง แล้วก็มีพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนองค์หนึ่งชื่อ'มาคันทิยา'ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเรื่องไม่ชอบพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะว่า...แม่คนนี้รูปงามแกสวย แล้วก็มีความหยิ่งในตัวเองว่าเราเป็นคนสวยมากไม่อยากจะแต่งงานกับใครทั้งนั้น

:: เสียงธรรมล่าสุด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังไฟล์เสียงได้ อาจเป็นเพราะไม่มี Plugin Quicktime สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
สำหรับไฟล์เสียงที่อัพโหลดใหม่ตั้งแต่ปี 2555 และผู้ใช้ Apple Device ไม่จำเป็นต้องโหลด Plugin เพิ่ม

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

:: Recommend