Dhammaster.com

ชีวิตจริงไม่ใช่ของเล่น

เสียงธรรม : อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง /ชีวิตจริงไม่ใช่ของเล่น
บรรยายที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข ทุ่งมหาเมฆ วันที่ 13  มี.ค. 2554  จัดโดย ชมรมกัลยาณธรรม
ฟังเสียงธรรมเพิ่มเติม  Click

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้บรรยายธรรม ที่วัดพุทธปัญญา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอยู่เป็นประจำทุก เดือน รวมทั้งมีผลงานด้านการเขียนหนังสือธรรมะฉบับธรรมทาน ที่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆท่านนั่นคือ “หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม” และ “หนังสือใหม่แกะกล่อง”