Dhammaster.com

Home » Masters » อ.เสถียร โพธินันทะ
อ.เสถียร โพธินันทะ
อ.เสถียร โพธินันทะ

อ.เสถียร โพธินันทะ (59)

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน และอดีตเลขาธิการคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ในวัยเด็ก เด็กชายเสถียรใช้นามสกุลว่า “กมลมาลย์” ตามมารดา จนกระทั่ง พ.ศ. 2491 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี จึงได้เปลี่ยนนามสกุลตนเองเป็น “โพธินันทะ” อันหมายถึงผู้ยินดีในความรู้แจ้ง ด้วยประสงค์จะให้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและได้ใช้นามสกุลนี้ตลอดมาจนถึงแก่กรรม

ธรรมบรรยายทั่วไป

ธรรมบรรยายทั่วไป (48)

รวมเสียงธรรมบรรยาย ของ อ.เสถียร โพธินันทะ

View items...
สารพัดปัญหา

สารพัดปัญหา (11)

ธรรมบรรยายทั่วไป และตอบปัญหา ของ อ.เสถียร โพธินันทะ

View items...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6