Dhammaster.com

Home » Masters » อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ
อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ
อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ

อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ (14)

อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ เป็นเวลา ๒๕ ปีที่ทำงานให้พระพุทธศาสนา ในเพศพระภิกษุ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลาสิกขา เพื่อรักษาสุขภาพ เผยแผ่ธรรม ในเพศฆราวาส เป็นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และแสดงธรรมในที่ต่างๆ รวมทั้งแต่งหนังสือธรรม เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ

พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ (14)

เป็นชุดบรรยายสมัยยังบวชเป็นพระภิกษุซึ่งมีเสียงธรรมบรรยายหลายชุดก่อนลาสิกขาในปัจจุบัน

View items...
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : วิปัสสนาปฏิบัติ
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : รหัสกรรม ตอนที่ 3
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : รหัสกรรม ตอนที่ 2
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : รหัสกรรม ตอนที่ 1
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ลงทุนข้ามชาติ ตอนที่ 4
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ลงทุนข้ามชาติ ตอนที่ 3
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ลงทุนข้ามชาติ ตอนที่ 2
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ลงทุนข้ามชาติ ตอนที่ 1
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ถอดรหัสบุญ ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ ตอนที่ 2
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : ถอดรหัสบุญ ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ ตอนที่ 1
เสียงธรรม อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ : เจาะรหัสกรรม ภาค 2  ตอนที่ 2
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2