Dhammaster.com


Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388
บทความเรียนรู้ธรรม
บทความเรียนรู้ธรรม

บทความเรียนรู้ธรรม (7)

รวบรวมบทความที่น่าสนใจ จากพระภิกษุ และอาจารย์ผู้บรรยายธรรม

สติเมื่อได้สัมผัสและคลุกคลีไปกับอาการของกายและจิตบ่อยๆ เป็นผลทำให้สติมีกำลังแก่กล้าขึ้น เริ่มเป็นใหญ่อยู่เหนืออาการต่างๆ ของกายจิตเหล่านั้นขึ้นมาบ้าง คือเห็นแล้วเฉยได้ ไม่เป็นปัญหากับจิต ไม่ต้องเป็นภาระหรือมาถ่วงจิตถ่วงใจเหมือนดังแต่ก่อน คล้ายๆกับว่าจะเคยชินและเชื่องต่อกัน

ในการฝึกเจริญสติที่บ้าน ทำใหม่ๆอุปสรรคก็มีมากเหมือนกัน ผมต้องมีเจตนาและใส่ใจในการปฏิบัติอย่างมาก เพราะต้องทวนกระแสของจิตใจที่มักจะข้องติดอยู่แต่ในความเคยชินเก่าๆ เดิมๆ คือจะทำอย่างไรที่จะให้สติรู้อยู่ที่กายที่กำลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะ

ผมเกิดเมื่อปี ๒๔๙๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์ บิดามารดามีอาชีพเกษตรกร ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จังหวัดนนทบุรี  จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา พลศึกษา  เมื่อจบแล้วก็รับราชการ เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง

Sunday, 06 March 2011 00:21

อภัยทาน

การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ
ถ้าเราเปรียบภพชาติเหมือนคืนวัน
การนอนหลับเหมือนการตาย
การตื่นนอนเหมือนการเกิด

อาตมาเคยเล่าให้โยมฟัง คนแก่จนอายุ ๘๖ ปีแล้วทอดกฐินตั้งหลายโครม ทอดผ้าป่าไปหลายร้อยโครมแล้วมานั่งรักษาอุโบสถดังที่กล่าวมาแล้วถึง ๓๐ ปีเศษ ตั้งแต่เป็นรุ่นสาว แก่แล้วก็มานั่งอีก แต่ตายไปเป็นเปรตเสียได้ ตายไปเป็นเปรตเพราะเหตุใด ทำบุญเก่ไม่น่าตายไปเป็นเปรต แต่ก็ตายเป็นเปรตด้วยอำนาจโลภะ คุณยายเป็นเศรษฐีมีลูกหลายคนและให้สมบัติแก่ลูกไปหมดแล้วทุกคน แต่อาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีโรงน้ำแข็ง โรงสี เป็นต้น

ในการศึกษาธรรมะเบื้องต้นเรียกกันว่าเรียนนักธรรมชั้นตรี จะมีการแบ่งธรรมะเป็นหมวดหมู่และให้ชื่อธรรมะตามลักษณะที่ให้ผลในทางปฏิบัติ กล่าวคือปฏิบัติธรรมะข้อใดให้ผลอย่างไรก็นำชื่อมาใส่ตามผลแห่งการปฏิบัติที่ สะท้อนออกมา ธรรมะที่ได้ชื่อว่าธรรมอันทำให้งามมีสองอย่างคือขันติความอดทน โสรัจจะความเสงี่ยม

สำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับ การรู้จักทำชีวิตให้รอดจากความทุกข์หนัก.  นี่ลองคิดกันดูว่า จะตกนรกกันไปพลาง คว้าหานิพพานกันไปพลาง นี้ จะทำได้หรือไม่, แล้วจริงหรือไม่? ที่เขาพูดกันทั่ว ๆ ไป หรือสอนกันอยู่ทั่ว ๆ ไป