Dhammaster.com


Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77
Masters

ขวัญ เพียงหทัย

ขวัญ เพียงหทัย

ขวัญ เพียงหทัย เป็นนามปากกาของ พรจิตต์ พงศ์วราภา ก่อนหน้านี้เป็นเพียงภรรยานักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ชื่อดัง ที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลกิจการ จุดหักเหที่ทำให้เธอหันเข้าหาธรรมะ เกิดจากช่วงที่บริษัทเกิดวิกฤตการเงินในปี 2533 ถูกความเครียดถาโถม ต้องหาที่พึ่งรักษาสมดุลของจิตใจให้ได้ ที่พึ่งนั้นก็คือความสงบเย็นของธรรมะนั่นเอง

View items...
ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวัดมหาธาตุ หลังจากขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ได้สมัครเข้าทำงานเป็นอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมการศาสนา แล้วไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำเร็จปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

View items...
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และPh.D. Horticultural  Science พ.ศ. ๒๕๑๑ Nottingham  University  , UK. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

View items...
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้หลักธรรมะเข้ามาผสมผสาน ในการบริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม เขาเคยทำงานที่องค์การนาซ่าอีกได้รับรางวัล ผลงานที่ดีที่สุดในการประชุมทางวิชาการด้านเครื่องยนต์ไอพ่นนานาชาติ ปีพ.ศ 2528 แต่วันนี้เป็นผู้สอนหลักบริหารองค์กรแนวพุทธให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท

View items...
ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร

ดร.สนอง วรอุไร ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโทเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ปีเดียวกันนั้นเอง ท่านได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นาน ๔ ปี

View items...
ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการการศึกษาและวางแผนระบบโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา ของ องค์การอุตุนิยมวิทยาและของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะผู้คร่ำหวอดในแวดวงอุตุนิยมวิทยา มายาวนาน

View items...
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

หากกล่าว ถึงการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งท่านที่มักจะถูกเชื้อเชิญให้เป็นผู้บรรยาย ถ่ายทอดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ในการถวายงานพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกเสียจาก "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" ผู้มีปรัชญาในการดำรงชีวิตที่น่าสนใจ คือ ทำเพราะต้องการทำ ทำเพราะเต็มใจ ทำเพราะมีความสุขที่ทำ

View items...
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

“ชีวิต นี้ เราจะช่วยคนอื่นให้มีความสุข แต่เราต้องหากินด้วยเพราะต้องมีเงินทอง เราหากินทางโลกก็ใช้วิชาวิทยาศาสตร์ก็แล้วกัน แต่เราจะไม่หากินจากธรรมะ  จะทำงานเพื่อสังคม”

View items...
ดังตฤณ

ดังตฤณ

หนังสือธรรมะเล่มแรกที่ทำให้ซาบซึ้งพุทธศาสนาเป็นของท่านอาจารย์ธรรมรักษา เคยบวชกับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียน ทั้งแนวเรื่องแต่งและแนววิชาการ จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตคือทำให้คนยุคเดียวกัน 'รู้จักพระพุทธเจ้า' ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนจากครูบาอาจารย์มากมายนับไม่ถ้วน ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม

View items...
ท.เลียงพิบูลย์

ท.เลียงพิบูลย์

ท่านอาจารย์ ทองหยก เลียงพิบูลย์ (ท.เลียงพิบูลย์) ท่านเป็นบุคคลที่อุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ บ้านเมือง และพระพุทธศาสนา จนเป็นที่ยอมรับศรัทธาจากประชานชนจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีการ และสื่อต่างๆในการเผยแผ่ธรรมะ จนประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

View items...
ทันตแพทย์ สม สุจีรา

ทันตแพทย์ สม สุจีรา

ทันตแพทย์สม สุจีรา เจ้าของผลงานเบสต์เซลเลอร์ยอดฮิต ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น และ เดอะท็อปซีเคร็ต หนังสือธรรมะแนวใหม่ ที่นำเอาธรรมะจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จนทำให้ยอดขายทะลุหลักแสน กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ของคนทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็ว

View items...
นพ.เทียนทอง คำพอ

นพ.เทียนทอง คำพอ

จบการศึกษาเตรียมแพทย์จาก รร.เตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, จบการศึกษาแพทย์จากศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มงานในตำแหน่งแพทย์ฝึกหัดที่ร.พ.ศิริราช หลังจากนั้นเดินทางมา ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น Private Practice Doctor จนกระทั่งเกษียณที่ ร.พ. Chino Hospital, Pomona Hospital และ San Antonio Hospital รัฐ California

View items...
ปกิณกธรรม

ปกิณกธรรม

รวมเสียงธรรมทั่วๆไป ไม่กำหนดว่าเป็นของอาจารย์ท่านใด และไฟล์เสียงชนิดใด

View items...
พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต / แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย พิธีกรรายการโทรทัศน์ และผลงานด้านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆมากมาย

View items...
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง และตำแหน่งเชิดชูเกียรติต่างๆ มี ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์จาก นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย และเมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก

View items...
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่ ๑๔  ครองวัดตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ถึงปัจจุบัน. ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ คือการเป็นประธานคณะบรรณาธิการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นภาษาไทย เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘  และมีผลงานทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

View items...
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 —) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า ๑๐๐ เล่ม เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

View items...
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

นามเดิมคือพระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก วัดบวรนิเวศวิหาร สิ่งที่พระศรีญาณโสภณได้กระทำและเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการพุทธศาสนาในโลกก็คือการเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานที่สำคัญที่สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ปัจจุบันท่านเป็นพระนักเขียนที่มีผลงานสม่ำเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทไปกับ โครงการสร้างศาสนทายาท

View items...
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๖  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๓๓, ฟอร์ตเบญจามินแฮริสัน สหรัฐอเมริกา, ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกบวช เมื่ออายุ ๒๙ ปี ที่วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี ขณะรับราชการทหาร ยศพันตรี

View items...
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล, พ.ศ . 2530-2538 ผู้จัดการบริษัทพิจเจอร์ โพรเจคจำกัด ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพโฆษณา, 2544- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544- ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ พุทธธรรมนำสุข สถานีวิทยุ ร ด เชียงใหม่ AM 1152 KHz ทุกวัน เวลา 22-23 นาฬิกา

View items...
พระอาจารย์มานพ  อุปสโม

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรมจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ สอนอยู่ที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้งยังออกอากาศเผยแผ่ธรรมเป็นประจำ ทางสถานีวิทยุ พล ม.๒ AM963 พระอาจารย์มานพ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้ง ๒ ศูนย์

View items...
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ

พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ

ธรรมชาติ มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ต้องหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาๆ ไม่เคยสนใจและสังเกตความเป็นไปของลมหายใจเข้าและหายใจออก สำหรับผู้ศึกษาและสนใจปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ว่าลมหายใจเข้านำไปสู่ “ความนึก” คือสิ่งที่เป็นอนาคต และลมหายใจออกนำไปสู่ “ความคิด” คือสิ่งที่เป็นอดีต ความนึกและความคิดคือความฟุ้งซ่าน เป็นขยะหรือตะกอนของจิต

View items...
พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ

พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่, ประกาศนียบัตรสาชาเวชปฏิบัติทั่วไป จากโรงพยาบาล NORWEGION AMERICAN, ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จาก ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER, ประกาศนียบัตร หลักสูตรเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

View items...
พล.อ.ต.โสภณ ขาวสำรวย

พล.อ.ต.โสภณ ขาวสำรวย

พล.อ.ต.โสภณ ขาวสำรวย นอกจากความเป็นนายทหารอากาศแล้วยังได้รับการยอมรับจากผู้คนเป็นวงกว้าง ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายธรรม และเมื่อ 2 ปีมาแล้ว พล.อ.ต.โสภณฯ  ได้รับเชิญไปบรรยายธรรมให้กับช่อง ASTV (ManNature) หลายเรื่อง เช่น หัวข้อบรรยายธรรมเรื่อง โรคที่เกิดจากกรรม, ปฏิบัติธรรมชำระหนี้กรรม ฯลฯ ซึ่งได้บรรยายไว้หลายภาคหลายตอน แม้เวลาล่วงเลยไปนาน ถึง 2 ปีแล้ว

View items...
ร.ศ.ดร.สุจิตรา (สุทัสสา) อ่อนค้อม

ร.ศ.ดร.สุจิตรา (สุทัสสา) อ่อนค้อม

สุทัสสา อ่อนค้อม เป็น นามปากกาของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นปี 2510 นิสิตอักษรศาสตร์ รุ่นปี 2512 ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2523 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Ph.D University of Magadh, India ปี 2535

View items...
รวมปราชญ์ เสวนาธรรม

รวมปราชญ์ เสวนาธรรม

ส่วนใหญ่เป็นการเสวนาธรรมที่มีผู้บรรยายมากกว่า 1 ท่าน หรือ Master ท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดให้มีรูปอยู่ใน Master Link

View items...
ศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน

ศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เทพพนม เมืองแมน เป็นแพทย์ชาวไทยที่ มีชื่อเสียงจากการเป็นแพทย์ชาวไทยคนแรกที่เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดเส้น เลือดหัวใจ แต่ต่อมาหันไปศึกษาค้นคว้าเรื่องทางจิต โดยที่เจ้าตัวและผู้ที่เชื่ออ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวและ วิญญาณได้ และปัจจุบันนี้ ศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน เป็นนายกสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยด้วย

View items...
ศ.ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธ์

ศ.ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธ์

นาฏศิลปโขน ชั้นต้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งศรีลังกา ๒๕๔๓ ศึกษาวิชาครู

View items...
ศจ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ

ศจ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ
เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นบุตรของ น.ต.หลวงสวัสดิ์ เดชไพศาล (สวัสดิ์) และนางช่วง เดชะไกศยะ (สุวรรณทัต)

View items...
ศจ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ)

ศจ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ)

ศาสตราจารย์แสง จันทร์งามเป็นศิษย์ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ รุ่นแรกสุด และเป็นรุ่นพี่ของ อาจารย์วศิน อินทสระ, รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม,ท่านเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงเอกอุจากนวนิยายอิงธรรมะหลายเรื่อง โดยเฉพาะลีลาวดี โดยใช้นามปากกาว่า ธรรมโฆษ เจริญรอยตามท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพซึ่งสร้างชื่อจากการเขียนนวนิยายอิงธรรมะไปทั่วประเทศ

View items...
อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม คือแบบอย่างของคนสู้ชีวิตที่ค้นพบโอกาสในวิกฤติได้อย่างงดงาม และสิ่งที่ท่านค้นพบไม่เพียงแต่จะทำให้ท่านพ้นทุกข์เพียงคนเดียวเท่านั้น ทว่ายังมีคนอีกมากมายที่ได้อาศัยท่านเป็นครู แล้วเพียรเจริญรอยตามจนเห็นธรรมท่ามกลางทุกข์ได้ อย่างปาฎิหาริย์อีกไม่น้อย

View items...
อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

จบปริญญาตรี สาขานิติศาตร์ ( เกียรตินิยม ) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผ่านหลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันศศินทร์ อดีตเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ( ABAC )

View items...
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ท่าน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้บรรยายธรรม ที่วัดพุทธปัญญา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอยู่เป็นประจำทุก เดือน รวมทั้งมีผลงานด้านการเขียนหนังสือธรรมะฉบับธรรมทาน ที่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆท่านนั่นคือ “หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม” และ “หนังสือใหม่แกะกล่อง”

View items...
อ.พร รัตนสุวรรณ

อ.พร รัตนสุวรรณ

อาจารย์พร ได้เข้าศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุ ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยใช้เวลาศึกษาภาษาบาลีและแปลภาษาบาลีอยู่ถึง ๖ ปี,ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑ท่าน อาจารย์พร ก็ได้ไปบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งบรรยายธรรมในเรื่องสุขภาพจิต ทางทีวี ขาว-ดำ ช่อง ๗ กองทัพบกติดต่อกันเป็นเวลานานถึง ๑๐ ปี จนเป็นที่มีผู้นิยมกันแพร่หลายและมีผู้คนติดตามชมกันโดยทั่วไป

View items...
อ.วศิน อินทสระ

อ.วศิน อินทสระ

วศิน อินทสระ เป็นนักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์และนักปาฐกถาธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนา เป็นศิษย์อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ อีกคนที่โด่งดังมาจากการเขียนนวนิยายอิงธรรมะ นวนิยายอิงธรรมะของท่านหลายเล่มได้รับการจัดทำเป็นภาพยนตร์วีดิโอ เพื่อจัดจำหน่าย อาทิ พ่อผมเป็นมหา

View items...
อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ

อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ

อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ เป็นเวลา ๒๕ ปีที่ทำงานให้พระพุทธศาสนา ในเพศพระภิกษุ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลาสิกขา เพื่อรักษาสุขภาพ เผยแผ่ธรรม ในเพศฆราวาส เป็นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และแสดงธรรมในที่ต่างๆ รวมทั้งแต่งหนังสือธรรม เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

View items...
อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

สุชีพ ปุญญานุภาพ เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งจากพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ ไทยอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่สมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างเยี่ยมยอด หาใครเทียมได้ยาก ในเวลาเดียวกัน ก็มีความประพฤติที่ดีงาม สุภาพอ่อนโยน ระหว่างที่ท่านเคยบวชเป็นพระอยู่ในชื่อว่า สุชีโว ภิกขุ ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด เพราะประการแรก ท่านเชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาเป็นเลิศ ประการที่สอง ท่านรอบรู้วิชาการสมัยใหม่อย่างเยี่ยม ประการที่สาม ท่านเป็นพระภิกษุไทยรูปแรกที่บรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างชาวพุทธในต่างประเทศกับประเทศไทย แม้ว่าท่านจะมีภาระงานมากมาย

View items...
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ถึงแม้ในวันวานที่ผ่านมาจะล้มลุกคลุกคลานและเหนื่อยยากสักเท่าไรก็ตาม ถึงแม้ในวันนี้จะยังถึงความดับทุกข์ไม่ได้ แต่วันข้างหน้าไม่วันใดก็วันหนึ่ง ก็ยังมีหวังที่จะดับทุกข์ลงได้อย่างหมดจด ด้วยการเจริญสติปัฏฐานตามที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ และผ่านการสืบทอดจากจิตสู่จิตของพุทธบริษัทรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนถึงวันนี้

View items...
อ.เขมานันทะ

อ.เขมานันทะ

อาจารย์โกวิท เอนกชัย หรือ “เขมานันทะ” ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำงานเขียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๐ ปี มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้โดยตรงจากครู ผู้ซึ่งเป็นสุดยอดของพระสงฆ์ทั้งทางด้านปริยัติธรรมและปฏิบัติ คือ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ และ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จึงทำให้ผลงานของท่านมีมุมมองพิเศษและลุ่มลึกในทางจิตวิญญาณ จากรากฐานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมไทย

View items...
อ.เสถียร โพธินันทะ

อ.เสถียร โพธินันทะ

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน และอดีตเลขาธิการคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ในวัยเด็ก เด็กชายเสถียรใช้นามสกุลว่า “กมลมาลย์” ตามมารดา จนกระทั่ง พ.ศ. 2491 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี จึงได้เปลี่ยนนามสกุลตนเองเป็น “โพธินันทะ” อันหมายถึงผู้ยินดีในความรู้แจ้ง ด้วยประสงค์จะให้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและได้ใช้นามสกุลนี้ตลอดมาจนถึงแก่กรรม

View items...